Våre 8 unike rom

“Jođi lea buoret go oru”

“Jođi lea buoret go oru”  er et samisk ordtak som sier at det er bedre å være på farten enn å være i ro, i motsetning til det norske ordtaket “borte bra men hjemme best”. Ordtaket er dypt forankret i den samiske kulturen, tradisjoner og levesettet, særlig i den reindriftssamiske, som gjennom alle de åtte årstidene, forflytter seg fra sted til sted med reinflokken sin – akkurat slik du gjør, når du er på reise. Hvert rom er utsmykket med ulike designelementer, farger og bilder, for å vise de ulike nyansene i et samisk reindriftsår.

Giđđageassi

Dobbeltrom

Giđđageassi betyr vårsommer på nordsamisk. Etter flere lange og tunge vintermåneder, er det i mai reineiernes harde arbeid [...]

Se rom

Giđđadálvi

Enkeltrom

Giđđadálvi betyr vårvinter på nordsamisk. Disse vintermånedene i Finnmark kan i kortere og lengre perioder bli svært [...]

Se rom

Dálvi

Dobbeltrom

Dálvi betyr vinter på nordsamisk. Nå begynner lyset å komme tilbake. Vinternettene blir nå kortere, men også kaldere. [...]

Se rom

Čakča

Familierom

Čakča betyr høst på nordsamisk. Reinenes instinkt sier at det nå er på tide å vandre mot høst- og vinterbeitene som ligger [...]

Se rom

Giđđa

Enkeltrom

Giđđa betyr vår på nordsamisk. Det begynner sakte men sikkert å bli varmere i luften, og snøen begynner å smelte. [...]

Se rom

Geassi

Enkeltrom

Geassi betyr sommer på nordsamisk. Nå er reinen på sommerbeite. Ofte ved kysten, på øyer eller andre lavtliggende strøk hvor [...]

Se rom

Čakčageassi

Enkeltrom

Čakčageassi betyr høstsommer på nordsamisk. Reineierne begynner å samle flokken som har spredt seg rundt i de ulike delene av [...]

Se rom

Čakčadálvi

Dobbeltrom

Čakčadálvi betyr høstvinter på nordsamisk. Snøen har nå lagt seg over de fleste fylker og vinternettene begynner å bli lange. [...]

Se rom

Book rom